Dodjela bespovratnih sredstva za aktivnosti Domaći sajmovi i Inozemni sajmovi

Ispis

Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo je nova dva javna poziva u okviru Poduzetničkog impulsa iz prvog programskog područja:
₋          Domaći sajmovi
₋          Inozemni sajmovi

Predmet Javnog poziva  Domaći sajmovi  je dodjela bespovratnih sredstava Ministarstva poduzetništva i obrta  za aktivnost „Domaći sajmovi“.

Prioritet ovog Javnog poziva je poticanje razvoja obrtništva kroz ciljane nastupe na domaćim sajmovima i izložbama u svrhu olakšavanja pristupa domaćem tržištu te ostvarivanja povoljnije tržišne pozicije.C

Cilj ovog Javnog poziva je poticanje obrtnika da sudjelovanjem na sajmovima i izložbama unaprijede promidžbu vlastitih proizvoda te stvore uvjete za kvalitetniju suradnju i povezivanje s ostalim subjektima na tržištu.

Prijave se zaprimaju isključivo od 30.03.2015. godine i otvoren je do iskorištenja sredstava, ali ne dulje od 13.11.2015.

Prijava (Prijavni obrazac s traženom dokumentacijom) se podnosi Ministarstvu neposredno ili putem pošte od 30.03.2015.  na adresu:

MINISTARSTVO PODUZETNIŠTVA I OBRTA
„Prijava na Javni poziv“
DOMAĆI SAJMOVI
Ulica grada Vukovara 78
10000 ZAGREB

Vanjska omotnica mora sadržavati puno ime i adresu Podnositelja prijave s vidljivim datumom i predaje pošiljke u poštanski ured.

Datum i vrijeme na vanjskoj omotnici smatrat će se trenutkom podnošenja prijave na Otvoreni javni poziv.

Prijave poslane prije datuma i vremena otvaranja Otvorenog javnog poziva neće se uzimati u razmatranje.

Iznos/intenzitet potpore: do 10.000,00kn/do 100%.

Detaljne informacije mogu se dobiti na web stranici:
http://minpo.hr/default.aspx?id=4139

Predmet Javnog poziva Inozemni sajmovi je dodjela bespovratnih sredstava Ministarstva poduzetništva i obrta  za sudjelovanje na međunarodnim sajmovima i sličnim manifestacijama.

Prioritet ovog Javnog poziva je putem ciljane potpore za sufinanciranje troškova sudjelovanja na inozemnom sajmu ili sličnoj manifestaciji jačati konkurentnost, odnosno učvrstiti pozicije mikro, malih i srednjih gospodarskih subjekata na inozemnim tržištima.

Ciljevi ovog Javnog poziva su povećanje konkurentnosti mikro, malih i srednjih gospodarskih subjekata i jačanje pozicije mikro, malih i srednjih gospodarskih subjekata na inozemnom tržištu i omogućavanje širenja poslovanja.

Prijave se zaprimaju isključivo 30.03.2015. do 13.04.2015.

Prijava (Prijavni obrazac IS/2015 s traženom dokumentacijom) podnosi se u dva uvezana primjerka (jedan u izvorniku i jedan u preslici) unutar jedne omotnice, isključivo preporučenom poštanskom pošiljkom u zatvorenoj omotnici od 30.03.2015. do 13.04.2015. godine na adresu:

MINISTARSTVO PODUZETNIŠTVA I OBRTA
„Prijava na Javni poziv – Inozemni sajmovi grupa 2“
Ulica grada Vukovara 78
10000 ZAGREB

Vanjska omotnica mora sadržavati puno ime i adresu Podnositelja prijave s vidljivim datumom i predaje pošiljke u poštanski ured.

Datum i vrijeme na vanjskoj omotnici smatrat će se trenutkom podnošenja prijave na Otvoreni javni poziv.

Prijave poslane prije datuma i vremena otvaranja Otvorenog javnog poziva neće se uzimati u razmatranje.

 Iznos/intenzitet potpore: 30.000,00-80.000,00kn/do 80%.

Detaljne informacije mogu se dobiti na web stranici:
http://minpo.hr/default.aspx?id=4140