OKKZZ.HR

 • Povećaj slova
 • Resetiraj
 • Smanji slova
Naslovna Cehovi Ceh prijevoznika
Ceh prijevoznika

Ispit za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza

E-mail Ispis

Obrtnička komora Krapinsko - zagorske županije obavještava kako će se prvi jesenski ispiti za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza održati u subotu, 7. rujna 2013. u Zagrebu, dok prijava za ispit mora biti poslana najkasnije 15 dana prije određenog ispitnog roka, tj. do 23. kolovoza.

Povjerenstvo je dužno uputiti polaznicima pisani dopis za pristupanje ispitu najkasnije 7 dana prije početka ispita.

Priručnik za ispit (izdanje listopad 2011.) objavljen je na web stranicama HOK-a (http://www.hok.hr/cro/cehovi/ispit_za_javni_cestovni_prijevoz ), te se može preuzeti bez naknade.

Svim eventualno zainteresiranim kandidatima biti će također omogućena dostava Priručnika iz HOK-a, uz plaćanje naknade u iznosu od 100,00 kn.

Prijavnica, uputa za prijavu ispita, često postavljena pitanja i primjer izjave za osobe sa više od 5 godina iskustva u organizaciji prijevoza mogu se naći na:

http://www.hok.hr/cehovi/ispit_za_javni_cestovni_prijevoz

 

Uvođenje EURI sustava u RH

E-mail Ispis

Ministarstvo financija, Carinska uprava s danom pristupa Republike Hrvatske Europskoj uniji započinje s nacionalnom primjenom sustava elektronske registracije i identifikacije gospodarskih subjekata koji u okviru svojega poslovanja obavljaju djelatnosti obuhvaćene carinskim zakonodavstvom (engl. Economic Operators Registration and Identification System), tzv. EORI sustava.

Kako bi svi hrvatski poslovni subjekti koji s danom ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju imaju namjeru poslovati odnosno obavljati djelatnosti iz nadležnosti carinskog zakonodavstva Europske unije imali dodijeljen EORI broj, nužno je da kod mjesno nadležne carinarnice podnesu zahtjev za dodjelu EORI broja – CARINARNICA I, Avenija Dubrovnik 11, Zagreb, (tel: 01/6511-601).

U svrhu pravovremenog izdavanja potvrda o EORI brojeva, zahtjevi za izdavanje potvrda zaprimaju se u mjesno nadležnim Carinarnicama od 01.02.2013. godine.

EORI brojevi koje su do sada hrvatski gospodarski subjekti koristili u zemljama Europske (izdavatelj je neka od carinskih administracija Europske unije) danom ulaska Hrvatske u Europsku uniju neće se moći koristiti

Ako će navedeni gospodarski subjekti obavljati djelatnosti iz domene carinskog zakonodavstva dužni su imati hrvatski EORI broj kojeg će dobili od hrvatske carinske službe na osnovu podnesenog zahtjeva.

Osnova za izdavanje potvrde o EORI broja za hrvatske pravne i fizičke je upis u OIB registar odnosno da imaju osobni identifikacijski broj. Stoga prije podnošenja zahtjeva za dodjelu EORI broja nadležnoj carinarnici uputno je (u svrhu ubrzanja postupka dodjele EORI broja) da u ispostavama Porezne uprave provjere da li su im podaci koje će navesti u zahtjevu za dodjelu EORI broja u skladu s podacima u OIB registru ( podaci o nazivu ili imenu osobe, puna adresa i porezni broj).

Nakon što mjesno nadležne carinarnice obrade zahtjev za EORI broj izdaju potvrdu o EORI broju. Obrada zahtjeva i izdavanje potvrda obavljati će se i nakon ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju.

Shodno navedenom a u cilju da se do ulaska u Europsku uniju obradi glavnina zahtjeva hrvatskih gospodarskih subjekata, te kako bi hrvatski gospodarski subjekti nesmetano obavljali djelatnosti obuhvaćene carinskim zakonodavstvom Europske unije, preporuča se gospodarstvenicima da već od 01.02.2013. započnu s podnošenjem zahtjeva za izdavanje EORI broja.

Detaljnije informacije o postupku dodjele EORI broja, mogu se naći na stranicama Ministarstva financija, Carinske uprave http://www.carina.hr/Pocetna/index2.aspx pod naslovom „E-carina“, izbornik EORI registracija od 01.02.2013.

(ili na linku : http://www.hrvatski-izvoznici.hr/?CategoryID=566&FlashID=6755&NewsID=10386)

Attachments:
Download this file (Zahtjev za EORI broj71.pdf)Zahtjev za EORI broj71.pdf[ ]231 Kb
 

Natječaj za korištenje sredstava Fonda radi sufinanciranja projekata čistijeg transporta

E-mail Ispis

Ovim putem obavještavamo Vas da je 10. travnja 2013.g.  Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio Natječaj za korištenje sredstava Fonda radi sufinanciranja projekata čistijeg transporta.

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama (42/13) i na Internet stranicama Fonda (http://www.fzoeu.hr/hrv/index.asp?s=natjecajifzoeu ) te Vam u prilogu dostavljam svu potrebnu dokumentaciju preuzetu sa iste.

Predmet ovog Natječaja je dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (u daljnjem tekstu: Fond) radi sufinanciranja slijedećih projekata čistijeg transporta:

1. Ugradnja uređaja za učinkovitije korištenje otpadne topline iz rashladne tekućine motora za vrijeme kada je motor ugašen,

2. Nabava eko guma,

3. Poboljšanje aerodinamičnosti teretnih vozila,

4. Nabava novih vozila kategorija L1 ili L3 s električnim pogonom,

5. Nabava novih vozila kategorija M1 ili N1 sa sljedećim karakteristikama:

a. na električni pogon ili

b. na hibridni pogon s emisijama CO2 ispod 85 g CO2/km za vozila s dizelskim i 90 g CO2/km za vozila s benzinskim motorom ili

c. na pogon ukapljenim naftnim plinom (u daljnjem tekstu: UNP) ili stlačenim prirodnim plinom (u daljnjem tekstu: SPP) ili dizel-plinom (u daljnjem tekstu: DFD),

6. Nabava novih vozila kategorija M2 ili M3 sa sljedećim karakteristikama:

a. na električni pogon ili

b. EURO 5 ili EURO 6 standarda s pogonom na dizelsko gorivo ili

c. na pogon UNP ili SPP ili DFD,

7. Pregradnja postojećih vozila kategorija M1, M2, M3, N1, N2 i N3 na pogon UNP ili SPP ili DFD,

8. Izgradnja punionica za vozila na električni pogon,

9. Izgradnja punionica za vozila na pogon SPP.

 Predmet Natječaja ne obuhvaća sufinanciranje projekta koji uključuje nabavu vozila za cestovni prijevoz tereta poduzetnika koji obavlja cestovni prijevoz tereta za najamninu i naknadu.

 Sredstva Fonda sukladno ovom Natječaju dodjeljuju se putem zajmova (beskamatnih kredita) i subvencija.

Fond će zajmove dodjeljivati u iznosu do 40% u odnosu na opravdane troškove ulaganja i ne više od 1.400.000,00 kuna (s PDV-om) po ponudi, na rok do 5 godina i s odgodom povrata sredstava do 2 godine.

Fond će subvencionirati:

 • kamate kredita u visini opravdanih troškova ulaganja (bez PDV-a) u iznosu do 800.000,00 kuna ili
 • opravdane troškove ulaganja u visini do 40% i ne više od 200.000,00 kuna po ponudi i to samo za projekte navedene pod rednim brojevima 1., 2., 3. i 7. točke I. Natječaja

 Sredstva Fonda dodjeljivat će se sukladno Programu za financiranje i sufinanciranje projekata u području zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije sredstvima koja se smatraju potporama male vrijednosti (www.fzoeu.hr). Korisnik koji koristi sredstva Fonda kao potpore male vrijednosti ne može u razdoblju od 3 godine ostvariti veća sredstva od onih koja su posebnim propisima koja uređuju potpore utvrđena kao potpore malih vrijednosti koje se mogu ostvariti u razdoblju od 3 godine.

Ukupno raspoloživa sredstva Fonda po ovom Natječaju utvrđena su Financijskim planom Fonda u iznosu od 20.000.000,00 kuna.

 Također radi lakšeg praćenja koja kategorija vozila može aplicirati za određeni projekt u prilogu Vam dostavljam Pravilnik o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama (obratiti pažnju na članak 2.).

U slučaju svih eventualnih dodatnih informacija možete se obratiti Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost:

 Ponuda se dostavlja:

 • preporučenom poštom ili osobno putem urudžbenog zapisnika u zatvorenoj omotnici,
 • s nazivom i adresom ponuditelja,
 • u roku od 60 dana od dana objave ovog Natječaja u „Narodnim novinama“, (do 10. lipnja 2013.)
 • na adresu: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Ksaver 208, 10000 Zagreb,
 • uz naznaku: „Ponuda za Natječaj za projekte čistijeg transporta – NE OTVARATI“.
 

Obavijest prjevoznicima

E-mail Ispis

Pristupanjem Republike Hrvatske Europskoj Zajednici, odnosno od 01.07.2013. godine, pravna ili fizička osoba smije obavljati djelatnost međunarodnog javnoga cestovnog prijevoza putnika ili tereta ako  posjeduje licenciju Zajednice, izdanu sukladno odredbama Uredbe (EZ-a) br. 1071/2009, Uredbe (EZ-a) br. 1072/2009 i Uredbe (EZ-a) br. 1073/2009.

Licenciju Zajednice izdaje Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture.

U skladu s navedenim potrebno je da prijevoznici koji posjeduju važeću licenciju za obavljanje javnog prijevoza putnika ili tereta u međunarodnom cestovnom prometu popune i dostave ovaj obrazac Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture, Upravi cestovnog i željezničkog prometa  na sljedeći način:

 • Fax. 01/6169-081
 • Poštom na adresu 10 000 Zagreb, Prisavlje 14
 • E-mailom: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript ili Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript (prijevoz tereta) ili Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript (prijevoz putnika)


Za međunarodni prijevoz putnika autobusima (Uredba (EZ-a) br. 1073/2009)Za međunarodni cestovni prijevoz tereta (Uredba (EZ-a) br. 1072/2009)

Obrazac u privitku.

Attachments:
Download this file (EU licencija.doc)EU licencija.doc[ ]43 Kb
 

Usvojeni zaključci 6. susreta prijevoznika

E-mail Ispis

Na 6. susretu prijevoznika HOK-a u Zadru održana je konferencija za novinare na kojoj su predsjednik HOK-a Dragutin Ranogajec, predsjednik Ceha prijevoznika HOK-a Vladimir Celiščak, predsjednik Sekcije brodara Valter Grubica, predsjednik Sekcije prijevoza putnika Slavko Rich te predsjednik Sekcije taksi prijevoznika Krešimir Marančić iznijeli glavne probleme prijevozničke struke.

"Više od 10 tisuća obrtnika prijevoznika u Hrvatskoj danas je suočeno s poteškoćama u poslovanju. Otežana naplata, financiranje i rad na crno uništavaju i urušavaju hrvatsko obrtništvo i ekonomiju. Hrvatska danas nije na putu oporavka i jedna je od rijetkih zemalja koja ne osjeća postupni gospodarski rast", rekao je Ranogajec.

Na 6. susretu prijevoznika HOK-a vodila se rasprava o najznačajnijim aktualnim problemima prijevozništva, uz nazočnost predstavnika mjerodavnih ministarstava i drugih institucija a pod pokroviteljstvom Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture.
Na 6. susretu prijevoznika Hrvatske obrtničke komore su na temelju prezentacija, rasprava i prijedloga oko 200 sudionika, doneseni slijedeći zaključci, koje je prezentirao predsjednik Ceha prijevoznika Vladimir Celiščak.

ZAKLJUČCI

1. Traži se ukidanje Periodičkih tehničkih pregleda u skladu s provedenim promjenama u zemljama EU.

2. Potrebno je omogućiti kratkotrajna povremena zapošljavanja vozača u skladu s potrebama posla jer sadašnjim zakonskom regulativom ovo nije najpraktičnije riješeno.

3. Traži se da svi vozači u javnom cestovnom prijevozu tereta i putnika moraju imati odgovarajuću stručnu spremu (srednja stručna sprema u zanimanju vozač odnosno Početna kvalifikacija). Isto se traži za vozače kod prijavoza za vlastite potrebe koji upravljaju vozilima iznad 3.5 t najveće dopuštene mase i autobusima

4. Traži se da se prijevoz za vlastite potrebe zakonski regulira na način da se može obavljati samo vozilima do 7.5 t najveće dopuštene mase u krugu do 100 km.

5. Tražimo da se cijelo područje RH tretira kao jedinstvena zona rizika, gdje će troškovi obveznog osiguranja biti jednaki za sve, a ne kao sada u sedam različitih zona, što dio prijevoznika dovodi u neravnopravan položaj. Također, tražimo razinu cijena ne veću od susjednih konkurentnh zemalja.

6. Pretovar vozila je prekršaj za koji se kažnjavaju samo prijevoznici i vozači. Tražimo da odgovornost za ovo snose i naručitelji prijevoza, jer najčešće imaju bolju mogućnost ustanovljavanja stvarne mase tereta. Sve navedeno doprinjeti će manjem oštećenju javnih i nerazvrstanih cesta, te povećanju sigurnosti cestovnog prometa.

7. Traži se preciznije definiranje uvjeta za obavljanje djelatnosti autotaksi prijevoza Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu, te strože i učestalije kontrole svih nadležnih inspekcijskih službi o primjeni istih. Trenutno je lokalnim samoupravama ostavljen preširoki prostor za određivanje različitih kriterija za dobivanje dozvola, te iste često postavljaju nerealne uvjete, koji stvaraju probleme i dovode do apsurdnih situacija u poslovanju.

8. Traži se ukidanje Koncesijskog odobrenja koje uz sva davanja kojima je opterećeno poslovanje malih turističkih brodara predstavlja iznimno velik i nepotreban trošak. Plaćanjem navedene naknade mali turistički brodari stavljeni su u neravnopravan tržišni položaj s velikim brodarima koji navedenu naknadu nisu dužni plaćati. Ulaskom u EU te otvaranjem kabotaže mali brodari biti će u neravnopravnom položaju s obzirom da strani brodovi u svojoj zemlji ta davanje na plaćaju.

 

Podnošenje zahtjeva “kritične” i “nekritične” dozvole

E-mail Ispis

Obrtnička komora Krapinsko-zagorske županije obavještava svoje  prijevoznike koji imaju licenciju za obavljanje međunarodnog prijevoza tereta da su dužni podnijeti:

1. «Zahtjev za dodjelu kritičnih dozvola za međunarodni prijevoz tereta za 2013. godinu», te ga u  Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture dostaviti  do 15.10.2012. godine,

2. «Zahtjev za dodjelu nekritičnih dozvola za međunarodni prijevoz tereta za 2013. godinu», te ga u OKKZŽ dostaviti do 30.10.2012. godine.

Zahtjevi se mogu podignuti u Obrtničkoj komori Krapinsko-zagorske županije.

 


Stranica 9 od 10

Važni linkovi

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

Videozapisi - prezentacije obrtničkih zanimanja i tradicijski obrti i vještine

KATALOZI

Baner
Baner
Baner