OKKZZ.HR

  • Povećaj slova
  • Resetiraj
  • Smanji slova
Naslovna Cehovi Ceh prijevoznika
Ceh prijevoznika

Prijevoznici PDV moraju platiti u svakoj zemlji kroz koju prevoze

E-mail Ispis

HOK - 08.11.2013.

Sekcija prijevoza putnika u cestovnom prometu (autobusima) održala je 7. studenog svoju 2. sjednicu kako bi bili raspravljeni aktualni problemi i teme poput obračuna PDV-a, Zakona o prijevozu u cestovnom prometu i periodičke izobrazba vozača.Najviše rasprave, pitanja i razmjene saznanja i iskustava izazvala je tema o obračunu PDV-a u zemljama EU i ostalima, jer se pokazalo da je praksa u zemljama EU različita od primjerice prakse oko naplate PDV-a stranim prijevoznicima koji prometuju na području Bosne i Hercegovine.Naime, mjestom obavljanja usluga prijevoza putnika smatra se mjesto gdje se obavlja prijevoz, razmjerno prijeđenim udaljenostima, te se za to mjesto obračunava PDV (ne i za međunarodni promet putnika cestom i željeznicom, koji oslobođen PDV-a).

Više...
 

Obavijest prijevoznicima

E-mail Ispis

OKKZŽ poziva sve svoje prijevoznike  koji imaju licenciju Zajednice za obavljanje međunarodnog prijevoza tereta da su dužni  u  Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture dostaviti uredno  popunjen obrazac zahtjeva za dodjelu kritičnih dozvola za međunarodni prijevoz tereta za 2014. godinu, od 1. do 15. listopada 2013. godine.

U prilogu su obrasci koje možete preuzeti i na stranicama MPPI.

• Poziv prijevoznicima za podnošenje zahtjeva za dodjelu kritičnih dozvola za međunarodni prijevoz tereta za 2014. godinu
• Popis kritičnih dozvola za prijevoz tereta za 2014. godinu.
• Obrazac 1 – Zahtjev za dodjelu kritičnih dozvola za prijevoz tereta za 2014. godinu.
• Obrazac 2 – Popis zaposlenih vozača.

 

 

Novi pravilnik o uporabi tahografa

E-mail Ispis

Pravilnik o prijenosu podataka i načinu vođenja evidencije iz tahografa objavljen je 1. srpnja 2013. (u “Narodnim novinama“ br. 83/13), a stupa na snagu osmoga dana od dana objave.

Pravilnikom se uređuje način prijenosa podataka i način vođenja evidencije iz tahografa i kartica vozača u bazu podataka prijevoznika, čuvanje zapisnih listova i ispisa koje zapisuju kontrolni uređaji, zapisa koje sastavlja vozač, potom način vođenja evidencije o radnom vremenu mobilnih radnika te izgled i sadržaj obrasca za provjere na cesti.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o prijenosu podataka o radnom vremenu mobilnih radnika i o vođenju evidencije (»Narodne novine« br. 43/2009).

Radi lakše usporedbe u prilogu ovog članka su novi Pravilnik o prijenosu podataka i načinu vođenja evidencije iz tahografa (NN 83/13) i stari Pravilnik o prijenosu podataka o radnom vremenu mobilnih radnika i o vođenju evidencije  (NN 43/09.).

2009_NN_43_09_Pravilnik_o_prijenosu_podataka_o_radnom_vremenu_2009-04-08.doc 125,50 kB

2013_NN_83_13_Pravilnik_o_prijenosu_podataka_i_nacinu_vodenja_evidencije_iz_tahografa_2013-07-01.doc 36,50

 

Ispit za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza

E-mail Ispis

Obrtnička komora Krapinsko - zagorske županije obavještava kako će se prvi jesenski ispiti za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza održati u subotu, 7. rujna 2013. u Zagrebu, dok prijava za ispit mora biti poslana najkasnije 15 dana prije određenog ispitnog roka, tj. do 23. kolovoza.

Povjerenstvo je dužno uputiti polaznicima pisani dopis za pristupanje ispitu najkasnije 7 dana prije početka ispita.

Priručnik za ispit (izdanje listopad 2011.) objavljen je na web stranicama HOK-a (http://www.hok.hr/cro/cehovi/ispit_za_javni_cestovni_prijevoz ), te se može preuzeti bez naknade.

Svim eventualno zainteresiranim kandidatima biti će također omogućena dostava Priručnika iz HOK-a, uz plaćanje naknade u iznosu od 100,00 kn.

Prijavnica, uputa za prijavu ispita, često postavljena pitanja i primjer izjave za osobe sa više od 5 godina iskustva u organizaciji prijevoza mogu se naći na:

http://www.hok.hr/cehovi/ispit_za_javni_cestovni_prijevoz

 

Uvođenje EURI sustava u RH

E-mail Ispis

Ministarstvo financija, Carinska uprava s danom pristupa Republike Hrvatske Europskoj uniji započinje s nacionalnom primjenom sustava elektronske registracije i identifikacije gospodarskih subjekata koji u okviru svojega poslovanja obavljaju djelatnosti obuhvaćene carinskim zakonodavstvom (engl. Economic Operators Registration and Identification System), tzv. EORI sustava.

Kako bi svi hrvatski poslovni subjekti koji s danom ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju imaju namjeru poslovati odnosno obavljati djelatnosti iz nadležnosti carinskog zakonodavstva Europske unije imali dodijeljen EORI broj, nužno je da kod mjesno nadležne carinarnice podnesu zahtjev za dodjelu EORI broja – CARINARNICA I, Avenija Dubrovnik 11, Zagreb, (tel: 01/6511-601).

U svrhu pravovremenog izdavanja potvrda o EORI brojeva, zahtjevi za izdavanje potvrda zaprimaju se u mjesno nadležnim Carinarnicama od 01.02.2013. godine.

EORI brojevi koje su do sada hrvatski gospodarski subjekti koristili u zemljama Europske (izdavatelj je neka od carinskih administracija Europske unije) danom ulaska Hrvatske u Europsku uniju neće se moći koristiti

Ako će navedeni gospodarski subjekti obavljati djelatnosti iz domene carinskog zakonodavstva dužni su imati hrvatski EORI broj kojeg će dobili od hrvatske carinske službe na osnovu podnesenog zahtjeva.

Osnova za izdavanje potvrde o EORI broja za hrvatske pravne i fizičke je upis u OIB registar odnosno da imaju osobni identifikacijski broj. Stoga prije podnošenja zahtjeva za dodjelu EORI broja nadležnoj carinarnici uputno je (u svrhu ubrzanja postupka dodjele EORI broja) da u ispostavama Porezne uprave provjere da li su im podaci koje će navesti u zahtjevu za dodjelu EORI broja u skladu s podacima u OIB registru ( podaci o nazivu ili imenu osobe, puna adresa i porezni broj).

Nakon što mjesno nadležne carinarnice obrade zahtjev za EORI broj izdaju potvrdu o EORI broju. Obrada zahtjeva i izdavanje potvrda obavljati će se i nakon ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju.

Shodno navedenom a u cilju da se do ulaska u Europsku uniju obradi glavnina zahtjeva hrvatskih gospodarskih subjekata, te kako bi hrvatski gospodarski subjekti nesmetano obavljali djelatnosti obuhvaćene carinskim zakonodavstvom Europske unije, preporuča se gospodarstvenicima da već od 01.02.2013. započnu s podnošenjem zahtjeva za izdavanje EORI broja.

Detaljnije informacije o postupku dodjele EORI broja, mogu se naći na stranicama Ministarstva financija, Carinske uprave http://www.carina.hr/Pocetna/index2.aspx pod naslovom „E-carina“, izbornik EORI registracija od 01.02.2013.

(ili na linku : http://www.hrvatski-izvoznici.hr/?CategoryID=566&FlashID=6755&NewsID=10386)

Attachments:
Download this file (Zahtjev za EORI broj71.pdf)Zahtjev za EORI broj71.pdf[ ]231 Kb
 

Natječaj za korištenje sredstava Fonda radi sufinanciranja projekata čistijeg transporta

E-mail Ispis

Ovim putem obavještavamo Vas da je 10. travnja 2013.g.  Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio Natječaj za korištenje sredstava Fonda radi sufinanciranja projekata čistijeg transporta.

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama (42/13) i na Internet stranicama Fonda (http://www.fzoeu.hr/hrv/index.asp?s=natjecajifzoeu ) te Vam u prilogu dostavljam svu potrebnu dokumentaciju preuzetu sa iste.

Predmet ovog Natječaja je dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (u daljnjem tekstu: Fond) radi sufinanciranja slijedećih projekata čistijeg transporta:

1. Ugradnja uređaja za učinkovitije korištenje otpadne topline iz rashladne tekućine motora za vrijeme kada je motor ugašen,

2. Nabava eko guma,

3. Poboljšanje aerodinamičnosti teretnih vozila,

4. Nabava novih vozila kategorija L1 ili L3 s električnim pogonom,

5. Nabava novih vozila kategorija M1 ili N1 sa sljedećim karakteristikama:

a. na električni pogon ili

b. na hibridni pogon s emisijama CO2 ispod 85 g CO2/km za vozila s dizelskim i 90 g CO2/km za vozila s benzinskim motorom ili

c. na pogon ukapljenim naftnim plinom (u daljnjem tekstu: UNP) ili stlačenim prirodnim plinom (u daljnjem tekstu: SPP) ili dizel-plinom (u daljnjem tekstu: DFD),

6. Nabava novih vozila kategorija M2 ili M3 sa sljedećim karakteristikama:

a. na električni pogon ili

b. EURO 5 ili EURO 6 standarda s pogonom na dizelsko gorivo ili

c. na pogon UNP ili SPP ili DFD,

7. Pregradnja postojećih vozila kategorija M1, M2, M3, N1, N2 i N3 na pogon UNP ili SPP ili DFD,

8. Izgradnja punionica za vozila na električni pogon,

9. Izgradnja punionica za vozila na pogon SPP.

 Predmet Natječaja ne obuhvaća sufinanciranje projekta koji uključuje nabavu vozila za cestovni prijevoz tereta poduzetnika koji obavlja cestovni prijevoz tereta za najamninu i naknadu.

 Sredstva Fonda sukladno ovom Natječaju dodjeljuju se putem zajmova (beskamatnih kredita) i subvencija.

Fond će zajmove dodjeljivati u iznosu do 40% u odnosu na opravdane troškove ulaganja i ne više od 1.400.000,00 kuna (s PDV-om) po ponudi, na rok do 5 godina i s odgodom povrata sredstava do 2 godine.

Fond će subvencionirati:

  • kamate kredita u visini opravdanih troškova ulaganja (bez PDV-a) u iznosu do 800.000,00 kuna ili
  • opravdane troškove ulaganja u visini do 40% i ne više od 200.000,00 kuna po ponudi i to samo za projekte navedene pod rednim brojevima 1., 2., 3. i 7. točke I. Natječaja

 Sredstva Fonda dodjeljivat će se sukladno Programu za financiranje i sufinanciranje projekata u području zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije sredstvima koja se smatraju potporama male vrijednosti (www.fzoeu.hr). Korisnik koji koristi sredstva Fonda kao potpore male vrijednosti ne može u razdoblju od 3 godine ostvariti veća sredstva od onih koja su posebnim propisima koja uređuju potpore utvrđena kao potpore malih vrijednosti koje se mogu ostvariti u razdoblju od 3 godine.

Ukupno raspoloživa sredstva Fonda po ovom Natječaju utvrđena su Financijskim planom Fonda u iznosu od 20.000.000,00 kuna.

 Također radi lakšeg praćenja koja kategorija vozila može aplicirati za određeni projekt u prilogu Vam dostavljam Pravilnik o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama (obratiti pažnju na članak 2.).

U slučaju svih eventualnih dodatnih informacija možete se obratiti Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost:

 Ponuda se dostavlja:

  • preporučenom poštom ili osobno putem urudžbenog zapisnika u zatvorenoj omotnici,
  • s nazivom i adresom ponuditelja,
  • u roku od 60 dana od dana objave ovog Natječaja u „Narodnim novinama“, (do 10. lipnja 2013.)
  • na adresu: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Ksaver 208, 10000 Zagreb,
  • uz naznaku: „Ponuda za Natječaj za projekte čistijeg transporta – NE OTVARATI“.
 


Stranica 8 od 10

Važni linkovi

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

Videozapisi - prezentacije obrtničkih zanimanja i tradicijski obrti i vještine

KATALOZI

Baner
Baner
Baner