OKKZZ.HR

  • Povećaj slova
  • Resetiraj
  • Smanji slova
Naslovna Cehovi Ceh prijevoznika
Ceh prijevoznika

Obavijest prijevoznicima OKKZŽ

E-mail Ispis

OKKZŽ poziva sve svoje prijevoznike  koji imaju licenciju Zajednice za obavljanje međunarodnog prijevoza tereta da su dužni  u  Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture dostaviti uredno  popunjen obrazac zahtjeva za dodjelu kritičnih dozvola za međunarodni prijevoz tereta za 2017. godinu, od 01. 10. do 15. 10. 2016. godine.

U prilogu su obrasci, a koje možete preuzeti i na internet stranici  MPPI.

 

Ceh prijevoznika o aktualnostima struke

E-mail Ispis

Novosti u zakonodavstvu bile su glavna tema 5. sjednice Ceha prijevoznika HOK-a, održane 12. srpnja u Zagrebu.

O razlozima pripreme i osnovnim značajkama Prijedloga zakona o potvrđivanju protokola iz 1978. godine uz Konvenciju o ugovoru o međunarodnom prijevozu robe cestom (CMR) iz 1956. godine s konačnim prijedlogom Zakona te Nacrta prijedloga izmjena i dopuna Zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu, govorio je Darijo Jurišić, voditelj odjela Službe sigurnosti cestovnog prometa u resornom Ministarstvu pomorstva prometa i infrastrukture. Jurišić je naglasio kako se izmjene Zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu rade zbog usklađivanja s uredbom EU i potrebom jedinstvenog uređivanja sankcioniranja prekršaja na razini cijele EU. Tijekom ljeta, dodao je, bit će otvoreno e-savjetovanje te je pozvao Ceh prijevoznika da dostavi svoje primjedbe i komentare.

Predsjednik Ceha Emilijo Bajlo i ostali članovi komentirali su sadržaj zakona, posebno se osvrćući na dio o sankcijama te su zaključili kako su predviđene kazne za poslodavce i dalje previsoke. Na dnevnom redu sjednici bila je i suradnja s Hrvatskom gospodarskom komorom i Udrugom hrvatskih cestovnih prijevoznika, u okviru zajedničke koordinacije hrvatskih cestovnih prijevoznika. Koordinacija je osnovana 16. lipnja, s ciljem očuvanja sektora prijevoza i jačanja konkurentnosti hrvatskih cestovnih prijevoznika na domaćem i međunarodnom tržištu. Na sastanku održanom 11. srpnja utvrđene su glavne aktivnosti koordinacije, odnosno zahtjevi hrvatskih prijevoznika.

Ceh je na sjednici raspravljao i o promjeni procedure KOD-a 95 te o Direktivi o upućenim radnicima - francuski zakon o minimalnoj plaći. Ujedno, članovi Ceha razmotrili su zaključke Susreta prijevoznika, održanog 10. i 11. ožujka 2016. u Vinkovcima, kao i pregled usvojenih zaključaka i sažetak sastanka Ceha prijevoznika s Ministarstvom pomorstva, prometa i infrastrukture, Ministarstvom unutarnjih poslova i Udrugom hrvatskih cestovnih prijevoznika.

Zaključno, članovi Ceha informirani su o pogodnostima u projektu Zajednička nabava – HOK ZNA, vezano za nabavu goriva.

 

Potpisan sporazum o suradnji između HGK, HOK-a i UHCP-a u području cestovnog teretnog prijevoza

E-mail Ispis

Sporazumom o suradnji između Hrvatske gospodarske komore (HGK), Hrvatske obrtničke komore (HOK) i Udruge hrvatskih cestovnih prijevoznika (UHCP) u području cestovnoga teretnog prijevoza želimo pronaći dodatne zajedničke interese djelovanja između institucija, pomoći u osnaživanju zajedničkih interesa te usklađenom djelovanju prema donositeljima odluka radi izmjena zakona, zajedničkom nastupu prema tijelima vlasti i institucijama, organiziranju javnih izlaganja radi edukacije i poticanja razvoja sektora prijevoza te razvijanju projekata od zajedničkog interesa, istaknuo je predsjednik HGK Luka Burilović na svečanom potpisivanju Sporazuma 16. lipnja u HGK. Sporazum o suradnji potpisali su predsjednik HGK Luka Burilović, predsjednik HOK-a Dragutin Ranogajec i predsjednik UHCP-a Dragutin Kranjčec.

„Zadovoljan sam dosadašnjom suradnjom, no uvijek svaki posao treba unaprjeđivati te raditi na tome da suradnja bude još kvalitetnija i na višoj razini. Trebamo učiniti sve kako bi i država bila što kvalitetnija, a sustav funkcionirao bez obzira na trenutne probleme državne vlasti“, napomenuo je Burilović.

„Hrvatska obrtnička komora podržava ovakav oblik suradnje tim više jer je HOK već i bio na čelu koordinacije u tom području, koja je prestala s radom iz političkih razloga. Važno je da prijedlozi dolaze iz baze, a struka upućuje na moguće rješavanje problema. Sporazum omogućava i međusobno usuglašavanje stavova u vezi s rješavanjem identičnih problema prijevoznika te u vezi s uklanjanjem prepreka. Vladi će zajednički predstavljati kvalitetnija i argumentirana rješenja i zahtjeve radi izmjena zakonskih akata koji sprječavaju bolji rad prijevoznika“, rekao je predsjednik HOK-a Dragutin Ranogajec.

„Dolazimo iz branše koja je opterećena previsokim davanjima. Udruga je nastojala rješavati probleme, no došli bi uvijek do saznanja da se zajedničkim nastupom trebaju štititi interesi prijevoznika te zalaganjem i radom povećati prijevoznicima izgledi za opstanak na tržištu“, rekao je predsjednik UHCP-a Dragutin Kranjčec, dodavši kako žele potaknuti rješavanje problema radi smanjivanja troškova. „Cilj nam je postići to da su vozači zadovoljni radom i da ne trebaju odlaziti za poslom u Europu, a da prijevoznici u Hrvatskoj ostvaruju profit“, rekao je Kranjčec.

Sporazum obuhvaća i rješavanje pitanja poput uvođenja povrata dijela trošarina iz cijene kupljenoga goriva u RH, smanjenje RTV pristojbe koja se plaća za svaki radio prijamnik u vozilu, potreba smanjenja troškova registracije i tehničkog pregleda radi povećanja opće konkurentnosti prijevozništva, odobravanje veće kvote za strane vozače i poticaje za zapošljavanje i stimulaciju prekvalifikacija domaćih vozača, problematiku izvanrednoga cestovnog prijevoza tereta itd.

Cestovnim se teretnim prijevozom u Hrvatskoj obavlja više od 70 posto ukupnog prijevoza tereta, a na našim cestama prometuje oko 150.000 gospodarskih vozila. Ova je grana gospodarstva uprihodila oko 6,5 milijardi kuna u 2014. godini, a cestovni je prijevoz dugi niz godina dominantni oblik prijevoza i tereta i putnika u RH.

 

Hrvatski prijevoznici nekonkurentni kolegama iz susjednih zemalja

E-mail Ispis

Prijevozništvo je opterećeno problemima koji su zajednički svim obrtima, a to su visoki troškovi poslovanja, razne administrativne prepreke, nemogućnost naplate potraživanja, česte izmjene zakona i propisa, blokade i ovrhe, nelojalna konkurencija, nedostatni izvori financiranja, ali i specifični problemi struke, istaknuo je predsjednik Hrvatske obrtničke komore (HOK) Dragutin Ranogajec, na svečanom otvaranju 8. susret prijevoznika u Vinkovcima prošli tjedan.

Na ovom strukovnom susretu predsjednik Ceha prijevoznika HOK-a Emilijo Bajlo naglasio je kako veliki broj hrvatskih prijevoznika trenutno posluje s negativnom ili minimalnom profitabilnošću. Također, naveo je, zabrinjava i sve veći ukupni udio stranih prijevoznika u prijevozu roba cestom koji prema nekim procjenama sudjeluju i u izvozu i u uvozu sa oko 40% od ukupnog prijevoza.

„Gledajući dvije godine unatrag, određeni pozitivni pomaci u ovoj djelatnosti su se dogodili, a u velikom je dijelu to rezultat suradnje Ceha prijevoznika HOK-a s resornim ministarstvom i ostalim relevantnim institucijama. No, ostalo je još neriješenih problema, od kojih je najznačajniji generalna nekonkurentnost domaćih prijevoznika u odnosu na prijevoznike iz susjednih zemalja.“, zaključio je Bajlo.

Ante Nevešćanin iz Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, pokrovitelja ovogodišnjeg skupa, rekao je kako je članstvo u EU, što se tiče obavljanja prijevozničke djelatnosti donijelo niz prednosti, posebice u obavljanju cestovnog prijevoza tereta. No, dobili smo neke druge probleme, kao što su nedostatak vozača teretnih vozila i autobusa, uvedena su pravila minimalnih plaća u Njemačkoj i obveza popunjavanja dodatnih obrazaca koji otežavaju obavljanje djelatnosti cestovnog prijevoza….

Mr. Milan Barišić iz Službe sigurnosti cestovnog prometa Ravnateljstva policije, naveo je da je tijekom 2015. godine sigurnost prometa na cestama bila lošija nego u 2014. godini. Zabilježeno je 32.000 prometnih nesreća, u kojima je poginulo 348 osoba, što je 13% više nego godinu ranije. U strukturi sudionika nesreća, teretna vozila čine 6%, autobusi 3%, a poginulo je 10 vozača kamiona.

Ispred Obrtničke komore Krapinsko-zagorske županije ovom susretu prisustvovali si i predsjednici Ceha prijevoznika i putničkog prometa OKKZŽ Josip Hanžek i Dario Filipaj.

Temeljem rasprave i izlaganja, Ceh prijevoznika HOK-a usvojio je zaključke, koji će biti upućeni nadležnim institucijama:

1.  Ceh prijevoznika Hrvatske obrtničke komore pozdravlja spremnost Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture za češćom organizacijom operativnih sastanaka između predstavnika prijevoznika i predstavnika MPPI. HOK će kroz operativne sastanke s ministarstvom raditi na rješavanju problematike prijevozništva definirane i na zaključcima s ovoga susreta.

2. Tražimo žurno ratificiranje „druge“ CMR konvencije donesene Protokolom o izmjeni CMR-a 197 koji je stupio na snagu 1980. godine. Prema saznanjima da je zakonska osnova za potpisivanje sporazuma već u pripremi od Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture i Ministarstva unutarnjih poslova, tražit ćemo da se ista čim prije provede.

3. Ceh prijevoznika HOK-a inzistira da se temeljem nove EU Direktive o tehničkim pregledima vozila (45) izmjeni Zakon o sigurnosti prometa na cestama tj. da se podzakonskim aktom ukinu preventivni tehnički pregledi vozila i obveza homologacije novih i rabljenih vozila proizvedenih i kupljenih u EU.

4. Još uvijek nije riješen problem pretovara vozila. Ustrajemo na zahtjevu da se temeljem članka 154. Zakona o sigurnosti prometa na cestama riješi na način jednake raspodjele odgovornosti kod pretovara vozila između prijevoznika i utovaritelja tereta.

5. Ceh prijevoznika HOK-a traži da se RTV pristojba plaća po paušalnom iznosu za sva vozila na godišnjoj razini.

6. S obzirom da nove vozačke dozvole ne omogućavaju vlasnicima obrta uvid u moguće zabrane prometovanja za pojedine kategorije od strane vozača, tražimo da MUP obavijesti vlasnika obrta i tvrtke ukoliko je nad njegovim zaposlenikom takva mjera provedena.

7. Strani prijevoznici koji prometuju kroz RH dužni su se registrirati i plaćati PDV za prijevoz obavljen na području RH. Tražimo sustavne i češće kontrole stranih prijevoznika prilikom ulaska u RH i na cestama RH.

8. Tražimo da se ukine obveza za zapošljavanje pratitelja na turističkim izletničkim brodovima.

9. Shuttle prijevoz i povremeni prijevoz putnika nužno je jasnije definirati Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu. Način prijevoza putnika putem Uber aplikacije, a na temelju postojeće zakonske regulative ilegalan i kao takvog treba ga sankcionirati.

10. Tražimo veće i kvalitetnije poticaje za prekvalifikaciju profesionalnih vozača i lakši ulaz mladih na ovaj segment tržišta rada. Ukoliko ove mjere ne donesu željene rezultate, tražimo veće kvote za zapošljavanje stranih radnika u prijevozu (profesionalni vozači).

 

Održana zajednička sjednica Ceha prijevoznika i putničkog prijevoza OKKZŽ

E-mail Ispis

Dana 4. ožujka 2016. godine u prostorijama OKKZŽ održana je zajednička 1. konstituirajuća sjednica Ceha prijevoznika i putničkog prijevoza OKKZŽ mandatno razdoblje 2014.-2018. godina.

Na prijedlog predsjednika Ceha prijevoznika OKKZŽ Darija Filipaja (predstavnika UO Krapinske Toplice) za potpredsjednika izabran je Mladen Sinković (predstavnik UO Sveti Križ Začretje), a na prijedlog predsjednika putničkog prijevoza OKKZŽ Josipa Hanžeka (predstavnik UO Stubica) za potpredsjednika izabran je Miljenko Filipčić (predstavnik UO Krapinske Toplice).

Na zajedničkoj sjednici prisutni članovi Cehova raspravljali su o aktivnostima vezanim uz Program rada za 2016. godinu, kao i o aktualnoj problematici o kojoj će se raspravljati na 8. Susretu prijevoznika u Vinkovcima, na kojem će ispred OKKZŽ sudjelovati predsjednici strukovnih Cehova g. Filipaj i g. Hanžek.

Svi prisutni članovi Cehova jednoglasno su podržali prijedlog Ceha prijevoznika HOK-a o prijeko potrebnom imenovanju strukovnog  predstavnika za prijevoz u Odboru za pomorstvo, promet i infrastrukturu Hrvatskog sabora.

Tijekom rasprave u kojoj su sudjelovali svi prisutni istaknuta je problematika nelojalne konkurencije malih obrtnika nasuprot velikih poduzeća te ih se radi istog najčešće isključuje iz obavljanja linijskog prometa. Naime kako veliki prijevoznici mogu u svom poslovanju  dopustiti gubitak izlaskom na tržište uz dampinške cijene, malim obrtnicima u ovoj branši je praktički nemoguće ostvariti isto.

Uz navedenu činjenicu potvrđena je i konstatacija kako  malim obrtnicima veliki problem predstavlja i obnova voznog parka te bi pritom od velike važnosti bilo sufinanciranje dijela kamata i sličnih politika koje bi prepoznale specifičnost i važnost ove struke na području RH.

Zajednički je detektirana problematika djelovanja inspekcijskih službi koje svojim drastičnim, nekorektno visokim i represivnim kaznama vrlo često uzrokuju zatvaranje obrta prijevozničke djelatnosti kako tereta tako i putnika. Nastavno, uz obvezu informiranja i edukacije potrebno je osobito zaustaviti prontno kažnjavanje obrtnika visokim i nerealnim kaznama a koje su vrlo čete banalne i uzrokovane nepoznavanjem nekog članka, nove mjere ili pravila u zakonodavstvu koja je u primjeni tek nedavno! Da su ove činjenice od krucijalne važnosti za obrtnike prijevozničke djelatnosti potvrđuju i statistički podaci temeljem kojih bilježimo kako je u Krapinsko-zagorskoj županiji sa danom 31.12.2006. godine djelovalo ukupno 425 obrta prijevozničke djelatnosti, dok sa danom 31.12.2015. godine bilježimo ukupno 225 obrta prijevozničke djelatnosti (dakle 200 obrta manje). Ovi statistički podaci su uistinu poražavajući stoga je potrebno hitno donošenje mjera i alata kojima će se zaustaviti ovaj drastični pad obrta prijevozničke djelatnosti.

Sukladno navedenom od krucijalne je važnosti definirati naplatu iznosa kazne u određenom omjeru na godišnji prihod pravne ili fizičke osobe kao što je to regulirano u nekim zemljama EU, a što bi u konačnici ako se i utvrdi potreba za financijskim kažnjavanjem, bilo u određenom razmjeru i pritom malom obrtniku ne bi bila uzrok zatvaranja obrta i svih ostalih za obrtnika, zaposlenika i državu pratećih  problema.  U daljnjoj raspravi prisutnih članova Ceha detektiran je problem sve većeg broja odlaska vozača na rad u inozemstvo te potreba za hitnim reagiranjem i organizacijom prekvalifikacije za zanimanje vozač od strane HZZ-PU Krapina koji je i upoznat s ovom problematikom.

Uz sve navedeno raspravljalo se ovom prigodom i o problemu obveze plaćanja HRT-u za radio prijemnike, te se jednoglasno podržava inicijativa pokrenuta od strane HOK-a da se ova obveza smanji u nekom formatu kao što je to omogućeno ugostiteljskoj djelatnosti ili prema mišljenju prisutnih da da se ukine. Ovu problematiku potrebno je  zajednički u suradnji s HGK i HUP-om pokušati riješiti na zadovoljstvo obrtnika i poduzetnika.

Zajednička sjednica Ceha prijevoznika i putničkog prijevoza OKKZŽ zaključena je pozitivnim reagiranjem na pokrenuti projekt HOK – ZNA te se pritom iščekuje i ponuda povoljnije nabave goriva kao i drugog potrošnog materijala i rezervnih djelova.

 

Periodička izobrazba za KOD 95

E-mail Ispis

Obrtnička komora Krapinsko-zagorske županije obavještava svoje obrtnike prijevoznike kako u suradnji s Veleučilištem Hrvatsko zagorje Krapina i Pučkim otvorenim učilištem Auto moto centrom Nova Gradiška organizira periodičku izobrazbu vozača.

Radi se o vozačima  koji:

− upravljaju vozilima za koja je potrebna vozačka dozvola kategorije C1, C1E, C ili CE ili vozačka dozvola kategorija D1, D1E, D ili DE

Kod 95 je elektronički zapis na vozačkoj dozvoli kojim se potvrđuje da vozač koji upravlja vozilom C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE kategorije, ima početnu kvalifikaciju i redovito se osposobljava kroz periodičku izobrazbu.

Od ulaska u EU i u Hrvatskoj se primjenjuje Direktiva 2003/59EZ po kojoj vozači državljani država članica i vozači državljani trećih država koji su zaposleni u tvrtkama s poslovnim nastanom u državi članici i obavljaju cestovni prijevoz javnim cestama u Republici Hrvatskoj, moraju steći početnu kvalifikaciju i redovito se osposobljavati kroz obveznu periodičku izobrazbu.

Do kada vozači moraju obaviti periodičku izobrazbu:
- svi vozači koji upravljaju vozilom za koje je potrebna vozačka dozvola D1, D1E, D ili DE kategorije - do 10. rujna 2015.
- svi vozači koji upravljaju vozilom za koje je potrebna vozačka dozvola C1, C1E, C ili CE kategorije - do 10. rujna 2016.

Centri za osposobljavanje koje Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture ovlasti za provođenje programa periodičke izobrazbe.

Po završetku tečaja polaznik dobije Potvrdu o provedenoj periodičkoj izobrazbi temeljem koje mu se dodjeljuje vozačka dozvola s upisanim KOD-om 95.

Svi zainteresirani obrtnici-prijevoznici svoju prijavu trebaju dostaviti što prije u Obrtničku komoru KZŽ, Magistratska 2. Krapina, tel. 049/ 300-545; fax: 049/370-616: e-mail:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript .

Prijavnicu možete dobiti u OKKZŽ, a uz  prijavnicu-upisnicu potrebno je priložiti slijedeće dokumente:
1.         završnu svjedodžbu za zanimanje vozač ili svjedodžbu o stečenim početnim kvalifikacijama
2.         presliku osobne iskaznice
3.         rodni list
4.         presliku domovnice
5.         presliku vozačke dozvole.

 


Stranica 4 od 10

Važni linkovi

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

Videozapisi - prezentacije obrtničkih zanimanja i tradicijski obrti i vještine

KATALOZI

Baner
Baner
Baner