OKKZZ.HR

  • Povećaj slova
  • Resetiraj
  • Smanji slova
Naslovna Cehovi Ceh prijevoznika
Ceh prijevoznika

Hrvatski prijevoznici nekonkurentni kolegama iz susjednih zemalja

E-mail Ispis

Prijevozništvo je opterećeno problemima koji su zajednički svim obrtima, a to su visoki troškovi poslovanja, razne administrativne prepreke, nemogućnost naplate potraživanja, česte izmjene zakona i propisa, blokade i ovrhe, nelojalna konkurencija, nedostatni izvori financiranja, ali i specifični problemi struke, istaknuo je predsjednik Hrvatske obrtničke komore (HOK) Dragutin Ranogajec, na svečanom otvaranju 8. susret prijevoznika u Vinkovcima prošli tjedan.

Na ovom strukovnom susretu predsjednik Ceha prijevoznika HOK-a Emilijo Bajlo naglasio je kako veliki broj hrvatskih prijevoznika trenutno posluje s negativnom ili minimalnom profitabilnošću. Također, naveo je, zabrinjava i sve veći ukupni udio stranih prijevoznika u prijevozu roba cestom koji prema nekim procjenama sudjeluju i u izvozu i u uvozu sa oko 40% od ukupnog prijevoza.

„Gledajući dvije godine unatrag, određeni pozitivni pomaci u ovoj djelatnosti su se dogodili, a u velikom je dijelu to rezultat suradnje Ceha prijevoznika HOK-a s resornim ministarstvom i ostalim relevantnim institucijama. No, ostalo je još neriješenih problema, od kojih je najznačajniji generalna nekonkurentnost domaćih prijevoznika u odnosu na prijevoznike iz susjednih zemalja.“, zaključio je Bajlo.

Ante Nevešćanin iz Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, pokrovitelja ovogodišnjeg skupa, rekao je kako je članstvo u EU, što se tiče obavljanja prijevozničke djelatnosti donijelo niz prednosti, posebice u obavljanju cestovnog prijevoza tereta. No, dobili smo neke druge probleme, kao što su nedostatak vozača teretnih vozila i autobusa, uvedena su pravila minimalnih plaća u Njemačkoj i obveza popunjavanja dodatnih obrazaca koji otežavaju obavljanje djelatnosti cestovnog prijevoza….

Mr. Milan Barišić iz Službe sigurnosti cestovnog prometa Ravnateljstva policije, naveo je da je tijekom 2015. godine sigurnost prometa na cestama bila lošija nego u 2014. godini. Zabilježeno je 32.000 prometnih nesreća, u kojima je poginulo 348 osoba, što je 13% više nego godinu ranije. U strukturi sudionika nesreća, teretna vozila čine 6%, autobusi 3%, a poginulo je 10 vozača kamiona.

Ispred Obrtničke komore Krapinsko-zagorske županije ovom susretu prisustvovali si i predsjednici Ceha prijevoznika i putničkog prometa OKKZŽ Josip Hanžek i Dario Filipaj.

Temeljem rasprave i izlaganja, Ceh prijevoznika HOK-a usvojio je zaključke, koji će biti upućeni nadležnim institucijama:

1.  Ceh prijevoznika Hrvatske obrtničke komore pozdravlja spremnost Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture za češćom organizacijom operativnih sastanaka između predstavnika prijevoznika i predstavnika MPPI. HOK će kroz operativne sastanke s ministarstvom raditi na rješavanju problematike prijevozništva definirane i na zaključcima s ovoga susreta.

2. Tražimo žurno ratificiranje „druge“ CMR konvencije donesene Protokolom o izmjeni CMR-a 197 koji je stupio na snagu 1980. godine. Prema saznanjima da je zakonska osnova za potpisivanje sporazuma već u pripremi od Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture i Ministarstva unutarnjih poslova, tražit ćemo da se ista čim prije provede.

3. Ceh prijevoznika HOK-a inzistira da se temeljem nove EU Direktive o tehničkim pregledima vozila (45) izmjeni Zakon o sigurnosti prometa na cestama tj. da se podzakonskim aktom ukinu preventivni tehnički pregledi vozila i obveza homologacije novih i rabljenih vozila proizvedenih i kupljenih u EU.

4. Još uvijek nije riješen problem pretovara vozila. Ustrajemo na zahtjevu da se temeljem članka 154. Zakona o sigurnosti prometa na cestama riješi na način jednake raspodjele odgovornosti kod pretovara vozila između prijevoznika i utovaritelja tereta.

5. Ceh prijevoznika HOK-a traži da se RTV pristojba plaća po paušalnom iznosu za sva vozila na godišnjoj razini.

6. S obzirom da nove vozačke dozvole ne omogućavaju vlasnicima obrta uvid u moguće zabrane prometovanja za pojedine kategorije od strane vozača, tražimo da MUP obavijesti vlasnika obrta i tvrtke ukoliko je nad njegovim zaposlenikom takva mjera provedena.

7. Strani prijevoznici koji prometuju kroz RH dužni su se registrirati i plaćati PDV za prijevoz obavljen na području RH. Tražimo sustavne i češće kontrole stranih prijevoznika prilikom ulaska u RH i na cestama RH.

8. Tražimo da se ukine obveza za zapošljavanje pratitelja na turističkim izletničkim brodovima.

9. Shuttle prijevoz i povremeni prijevoz putnika nužno je jasnije definirati Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu. Način prijevoza putnika putem Uber aplikacije, a na temelju postojeće zakonske regulative ilegalan i kao takvog treba ga sankcionirati.

10. Tražimo veće i kvalitetnije poticaje za prekvalifikaciju profesionalnih vozača i lakši ulaz mladih na ovaj segment tržišta rada. Ukoliko ove mjere ne donesu željene rezultate, tražimo veće kvote za zapošljavanje stranih radnika u prijevozu (profesionalni vozači).

 

Održana zajednička sjednica Ceha prijevoznika i putničkog prijevoza OKKZŽ

E-mail Ispis

Dana 4. ožujka 2016. godine u prostorijama OKKZŽ održana je zajednička 1. konstituirajuća sjednica Ceha prijevoznika i putničkog prijevoza OKKZŽ mandatno razdoblje 2014.-2018. godina.

Na prijedlog predsjednika Ceha prijevoznika OKKZŽ Darija Filipaja (predstavnika UO Krapinske Toplice) za potpredsjednika izabran je Mladen Sinković (predstavnik UO Sveti Križ Začretje), a na prijedlog predsjednika putničkog prijevoza OKKZŽ Josipa Hanžeka (predstavnik UO Stubica) za potpredsjednika izabran je Miljenko Filipčić (predstavnik UO Krapinske Toplice).

Na zajedničkoj sjednici prisutni članovi Cehova raspravljali su o aktivnostima vezanim uz Program rada za 2016. godinu, kao i o aktualnoj problematici o kojoj će se raspravljati na 8. Susretu prijevoznika u Vinkovcima, na kojem će ispred OKKZŽ sudjelovati predsjednici strukovnih Cehova g. Filipaj i g. Hanžek.

Svi prisutni članovi Cehova jednoglasno su podržali prijedlog Ceha prijevoznika HOK-a o prijeko potrebnom imenovanju strukovnog  predstavnika za prijevoz u Odboru za pomorstvo, promet i infrastrukturu Hrvatskog sabora.

Tijekom rasprave u kojoj su sudjelovali svi prisutni istaknuta je problematika nelojalne konkurencije malih obrtnika nasuprot velikih poduzeća te ih se radi istog najčešće isključuje iz obavljanja linijskog prometa. Naime kako veliki prijevoznici mogu u svom poslovanju  dopustiti gubitak izlaskom na tržište uz dampinške cijene, malim obrtnicima u ovoj branši je praktički nemoguće ostvariti isto.

Uz navedenu činjenicu potvrđena je i konstatacija kako  malim obrtnicima veliki problem predstavlja i obnova voznog parka te bi pritom od velike važnosti bilo sufinanciranje dijela kamata i sličnih politika koje bi prepoznale specifičnost i važnost ove struke na području RH.

Zajednički je detektirana problematika djelovanja inspekcijskih službi koje svojim drastičnim, nekorektno visokim i represivnim kaznama vrlo često uzrokuju zatvaranje obrta prijevozničke djelatnosti kako tereta tako i putnika. Nastavno, uz obvezu informiranja i edukacije potrebno je osobito zaustaviti prontno kažnjavanje obrtnika visokim i nerealnim kaznama a koje su vrlo čete banalne i uzrokovane nepoznavanjem nekog članka, nove mjere ili pravila u zakonodavstvu koja je u primjeni tek nedavno! Da su ove činjenice od krucijalne važnosti za obrtnike prijevozničke djelatnosti potvrđuju i statistički podaci temeljem kojih bilježimo kako je u Krapinsko-zagorskoj županiji sa danom 31.12.2006. godine djelovalo ukupno 425 obrta prijevozničke djelatnosti, dok sa danom 31.12.2015. godine bilježimo ukupno 225 obrta prijevozničke djelatnosti (dakle 200 obrta manje). Ovi statistički podaci su uistinu poražavajući stoga je potrebno hitno donošenje mjera i alata kojima će se zaustaviti ovaj drastični pad obrta prijevozničke djelatnosti.

Sukladno navedenom od krucijalne je važnosti definirati naplatu iznosa kazne u određenom omjeru na godišnji prihod pravne ili fizičke osobe kao što je to regulirano u nekim zemljama EU, a što bi u konačnici ako se i utvrdi potreba za financijskim kažnjavanjem, bilo u određenom razmjeru i pritom malom obrtniku ne bi bila uzrok zatvaranja obrta i svih ostalih za obrtnika, zaposlenika i državu pratećih  problema.  U daljnjoj raspravi prisutnih članova Ceha detektiran je problem sve većeg broja odlaska vozača na rad u inozemstvo te potreba za hitnim reagiranjem i organizacijom prekvalifikacije za zanimanje vozač od strane HZZ-PU Krapina koji je i upoznat s ovom problematikom.

Uz sve navedeno raspravljalo se ovom prigodom i o problemu obveze plaćanja HRT-u za radio prijemnike, te se jednoglasno podržava inicijativa pokrenuta od strane HOK-a da se ova obveza smanji u nekom formatu kao što je to omogućeno ugostiteljskoj djelatnosti ili prema mišljenju prisutnih da da se ukine. Ovu problematiku potrebno je  zajednički u suradnji s HGK i HUP-om pokušati riješiti na zadovoljstvo obrtnika i poduzetnika.

Zajednička sjednica Ceha prijevoznika i putničkog prijevoza OKKZŽ zaključena je pozitivnim reagiranjem na pokrenuti projekt HOK – ZNA te se pritom iščekuje i ponuda povoljnije nabave goriva kao i drugog potrošnog materijala i rezervnih djelova.

 

Periodička izobrazba za KOD 95

E-mail Ispis

Obrtnička komora Krapinsko-zagorske županije obavještava svoje obrtnike prijevoznike kako u suradnji s Veleučilištem Hrvatsko zagorje Krapina i Pučkim otvorenim učilištem Auto moto centrom Nova Gradiška organizira periodičku izobrazbu vozača.

Radi se o vozačima  koji:

− upravljaju vozilima za koja je potrebna vozačka dozvola kategorije C1, C1E, C ili CE ili vozačka dozvola kategorija D1, D1E, D ili DE

Kod 95 je elektronički zapis na vozačkoj dozvoli kojim se potvrđuje da vozač koji upravlja vozilom C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE kategorije, ima početnu kvalifikaciju i redovito se osposobljava kroz periodičku izobrazbu.

Od ulaska u EU i u Hrvatskoj se primjenjuje Direktiva 2003/59EZ po kojoj vozači državljani država članica i vozači državljani trećih država koji su zaposleni u tvrtkama s poslovnim nastanom u državi članici i obavljaju cestovni prijevoz javnim cestama u Republici Hrvatskoj, moraju steći početnu kvalifikaciju i redovito se osposobljavati kroz obveznu periodičku izobrazbu.

Do kada vozači moraju obaviti periodičku izobrazbu:
- svi vozači koji upravljaju vozilom za koje je potrebna vozačka dozvola D1, D1E, D ili DE kategorije - do 10. rujna 2015.
- svi vozači koji upravljaju vozilom za koje je potrebna vozačka dozvola C1, C1E, C ili CE kategorije - do 10. rujna 2016.

Centri za osposobljavanje koje Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture ovlasti za provođenje programa periodičke izobrazbe.

Po završetku tečaja polaznik dobije Potvrdu o provedenoj periodičkoj izobrazbi temeljem koje mu se dodjeljuje vozačka dozvola s upisanim KOD-om 95.

Svi zainteresirani obrtnici-prijevoznici svoju prijavu trebaju dostaviti što prije u Obrtničku komoru KZŽ, Magistratska 2. Krapina, tel. 049/ 300-545; fax: 049/370-616: e-mail:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript .

Prijavnicu možete dobiti u OKKZŽ, a uz  prijavnicu-upisnicu potrebno je priložiti slijedeće dokumente:
1.         završnu svjedodžbu za zanimanje vozač ili svjedodžbu o stečenim početnim kvalifikacijama
2.         presliku osobne iskaznice
3.         rodni list
4.         presliku domovnice
5.         presliku vozačke dozvole.

 

Sustav naplate cestarine „Platon“ pokrenut je u Rusiji

E-mail Ispis

Nastavno na raniju korespondenciju vezanu uz uvedeni sustav naplate cestarina na teritoriju Ruske Federacije „Platon“ izvješćujemo Vas o novim izmjenama i dopunama predmetnog zakonskog okvira, kako slijedi:

Sustav naplate cestarine „Platon“ pokrenut je u Rusiji od 15. studenog, a cestarina se plaća za kamione nosivosti više od 12 tona po tarifi od 1,53 RUR/km na državnim cestama. Zakonom je predviđeno da se, od 1. ožujka 2016., tarifa poveća do iznosa od 3,05 RUR/km.

26.11.2015. ruskom Parlamentu/Dumi upućen je prijedlog novog Zakona , a 15. prosinca 2015. godine, ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao je Zakon, koji utvrđuje postupak naplate cestarina za vozila nosivosti od 12 tona, a prema kojemu su značajno smanjene kazne za neplaćanje cestarine.

Predmetnim zakonom su utvrđene sljedeće izmjene i dopune: neplaćanje cestarina podleže naplati kazne od 5 tisuća RUR za vozača, te u slučaju fiksiranja sa kamerom – za vlasnika vozila. U slučaju ponavljanja prekršaja kazna će iznositi 10 tisuća RUR.

Sukladno drugim izmjenama, neće biti kažnjavano kretanje saveznom autocestom bez uplate cestarine za strana/inozemna vozila (prijevoznike), u slučaju ako vozilo nije prošlo više od 50 km od granice, a vozač je uspio platiti cestarinu do pokretanja prekršajnog postupka.

U slučaju, ako su prekršaji bili detektirani sa kamerama pri prekršaju nekoliko puta dnevno, vlasnik će snositi odgovornost samo za prvo detektiranje u istom danu.

Važno je napomenuti da Zakon također predviđa mogućnost zapljene vozila u vlasništvu stranog prijevoznika, s ciljem osiguranja naplate upravne kazne.

Sve relevantne informacije o sustavu naplate cestarina „Platon“ nalaze se na stranici www.platon.ru i stranici Federalne cestovne agencije www.rosavtodor.ru.

Radi lakšeg informiranja vlasnika transportnih sredstava, koji imaju dozvoljenu maksimalnu nosivost iznad 12 tona, otvoren je i call-center koji im 24 sata dnevno, na ruskom i engleskom jeziku, pruža podršku  (za pozive iz Rusije: 8-800-550-02-02 i za pozive iz inozemstva: +7-495-540-02-02).

Informacija je dostupna i na stranicama Hrvatske gospodarske komore na linku: http://www.hgk.hr/sektor-centar/sektor-medjunarodni/nove-cestarine-za-strane-slepere-u-rusiji-jos-vise-od-1-ozujka-ali-se-smanjuju-kazne?category=65

 

Ispitni rok za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza

E-mail Ispis

Obavještavamo Vas da će se sljedeći Ispitni rok za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza  “Upravitelj prijevoza“ održati u subotu 30. siječnja 2016.g. u Zagrebu. Ovisno o intenzitetu prijave, postoji mogućnost održavanja ispitnog roka i u nedjelju, 31. siječnja 2016.

 Prijava za ispit mora biti poslana najkasnije 15 dana prije određenog ispitnog roka, tj. do 15. siječnja 2016.g.

Povjerenstvo je dužno uputiti polaznicima pisani dopis za pristupanje ispitu najkasnije 7 dana prije početka ispita.

 Molim Vas da svim zainteresiranim kandidatima, koji se za prijavu ispita obrate vašem udruženju ili područnoj komori omogućite preuzimanje dokumentacije koja se nalazi na našoj web stranici: http://www.hok.hr/cehovi/ispit_za_prijevoznike.

 Za pripremu kandidata za polaganje ispita o stručnoj osposobljenost koriste se:

  • Katalog pitanja izdanje prosinac 2013.
  • Katalog pitanja i odgovora izdanje prosinac 2013

 Katalog pitanja može se preuzeti sa web stranice HOK-a (http://www.hok.hr/cehovi/ispit_za_prijevoznike). Katalog pitanja i odgovora moguće je naručiti  iz HOK-a uz naknadu u iznosu od 100,00 kuna (na istoj uplatnici kojom se uplaćuje naknada za polaganje ispita upisati iznos od 1.600,00 kuna i “katalog pitanja i odgovora“ će biti poslan na adresu poštom).

 

Izmjena prometnih propisa na Ukrajinskim cestama

E-mail Ispis

Veleposlanstvo Ukrajine u Republici Hrvatskoj obavještava sve hrvatske vozače u vezi s izmjenama stavka 22.5 Prometnih propisa temeljem kojih na snagu stupa zabrana prijevoza djeljivih tereta kamionima po ukrajinskim autocestama.

Zabrana se odnosi na kamione koji imaju opterećenje jednostruke osovine više od 11 tona, dvostruke osovine iznad 16 tona, trostruke osovine iznad 22 tona ili ukupnu težinu više od 40 tona (za kontejnerske kamione – opterećenje jednostruke osovine iznad 11 tona, dvostruke osovine iznad 18 tona, trostruke osovine iznad 24 tona ili ukupna težina više od 44 tona, a na odabranim od strane Državne agencije za autoceste i Državne prometne inspekcije rutama za kontejnerske kamione – više od 46 tona).

Također, zabranjen je promet kamionima s osovinskim opterećenjem iznad 7 tona ili s ukupnom težinom većom od 24 tona na cestama lokalnog značaja.

 


Stranica 4 od 10

Važni linkovi

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

Videozapisi - prezentacije obrtničkih zanimanja i tradicijski obrti i vještine

KATALOZI

Baner
Baner
Baner