OKKZZ.HR

 • Povećaj slova
 • Resetiraj
 • Smanji slova
Naslovna Zabok
Zabok
 

Potpora za očuvanje radnih mjesta - rujan-prosinac 2020. za djelatnosti

E-mail Ispis

Razdoblje, trajanje i visina potpore :Razdoblje i trajanje ove mjere je od 01. rujna do 31. prosinca 2020. godine.

Visina potpore:
- iznos od 4.000,00 kuna mjesečno po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno srazmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu
- 250,00 kuna doprinosa za mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje, odnosno iznos obveze dodatnog doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za staž osiguranja s povećanim trajanjem.

Poslodavci koji ne mogu obavljati djelatnost sukladno Odlukama Stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave) ili kojima je na bilo koji način ograničen rad Odlukama Stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave):
- iznos od 2.000,00 kuna po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno srazmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu ukoliko je poslodavac Odlukom stožera zatvoren do 14 dana
- 125,00 kuna doprinosa za mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje, odnosno iznos obveze dodatnog doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za staž osiguranja s povećanim trajanjem
- iznos od 4.000,00 kuna po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno srazmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu ukoliko je poslodavac Odlukom stožera zatvoren dulje od 14 dana
- 250,00 kuna doprinosa za mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje, odnosno iznos obveze dodatnog doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za staž osiguranja s povećanim trajanjem.

Ciljane skupine poslodavaca su:

Poslodavci iz sektora:
• Prijevoz i skladištenje – prijevoz putnika i to kopnom, zrakom i vodom, te zračni prijevoz robe
• Uslužne djelatnosti u vezi sa zračnim prijevozom
• Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića
• Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti – samo djelatnosti iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) automobila i motornih vozila lake kategorije, plovnih prijevoznih sredstava, zračnih prijevoznih sredstava, putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima
• Umjetnost, zabava i rekreacija samo kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti, zabavne i rekreacijske djelatnosti i proizvodnja i prikazivanje filmova i video filmova i TV programa, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa te distribucija istih
• Organizatori kulturnih, poslovnih i sportskih događanja, organizatori sajmova i vjenčanja, te prateće djelatnosti poput tvrtki za najam opreme, audio i video snimanje, prodaju ulaznica, najam dvorana te ostale tvrtke koje većinu svojih prihoda ostvaruju od događanja i javnih okupljanja
• Prevoditeljske djelatnosti i usluge tumača
• Ostale uslužne djelatnosti samo pranje i kemijsko čišćenje tekstila i krznenih proizvoda.

Svi poslodavci neovisno o djelatnosti koji ne mogu obavljati djelatnost sukladno Odlukama Stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave) ili kojima je na bilo koji način ograničen rad Odlukama Stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave).

Prihvatljivi poslodavci: trgovačka društva, obrti, OPG i fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost i koji su osigurani po toj osnovi i ostali poslovni subjekti koji obavljaju djelatnost u prihvatljivim sektorima i po toj osnovi obveznici su poreza na dobit.

Mjera se ne odnosi na:
- poslovne subjekte, čiji su osnivači Republika Hrvatska, županije i jedinica lokalne samouprave, i na poslovne subjekte koje su ti poslovni subjekti osnovali
- poslovne subjekte, u kojima Republika Hrvatska, županije i jedinica lokalne samouprave imaju vlasničke udjele više od 25%, i na njihova trgovačka društva kćeri.
Navedeno se ne odnosi na poslodavce iz Sektora I: Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića i Sektor H: putnički prijevoz.

Ciljane skupine radnika su radnici zaposleni kod poslodavaca iz ciljane skupine poslodavaca odnosno svi osiguranici kod predmetnog poslodavca (bez obzira je li radnik na određeno ili neodređeno, radi li se o građanima RH, EU ili trećih zemalja, rade li u punom ili nepunom radnom vremenu ili imaju neki od statusa poput samohranog roditelja, hrvatskog branitelja i upućenog radnika) te radnici zaposleni u podružnicama predstavništva stranih tvrtki u Republici Hrvatskoj.

Ciljana skupina radnika ne uključuje:
- Suvlasnike s više od 25% udjela, osnivače, članove uprave, direktore, prokuriste i sl.
Navedeno se ne odnosi na poslodavce kod kojih je zaposleno do 10 radnika te na vlasnike obrta i osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost obrta, slobodnog zanimanja ili poljoprivrede i šumarstva bez obzira na broj zaposlenih.
- Umirovljenike
- Strane radnike iz trećih zemalja kojima je prestala važiti dozvola za boravak i rad

Ukoliko više poslovnih subjekata imaju istog osnivača / vlasnika koji pojedinačno zapošljavaju manje od 10 radnika, a svi poslovni subjekti zajedno imaju više od 10 zaposlenih radnika, potpora se ne odobrava za vlasnike, suvlasnike, osnivače, članove uprave, direktore, prokuriste.

Detalji na poveznici:

https://mjera-orm.hzz.hr/potpora-za-ocuvanje-radnih-mjesta-rujan-prosinac-za-djelatnosti/

 

Potpora za očuvanje radnih mjesta za mikropoduzetnike - rujan-prosinac 2020.

E-mail Ispis

Razdoblje, trajanje i visina potpore: Razdoblje i trajanje ove mjere je od 01. rujna do 31. prosinca 2020.g.

Visina potpore

- iznos od 2.000,00 kuna po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno srazmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu

- 125,00 kuna doprinosa za mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje, odnosno iznos obveze dodatnog doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za staž osiguranja s povećanim trajanjem.

Poslodavci koji ne mogu obavljati djelatnost sukladno Odlukama Stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave) ili kojima je na bilo koji način ograničen rad Odlukama Stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave)

- iznos od 2.000,00 kuna po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno srazmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu ukoliko je poslodavac Odlukom stožera zatvoren do 14 dana

- 125,00 kuna doprinosa za mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje, odnosno iznos obveze dodatnog doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za staž osiguranja s povećanim trajanjem.

Ciljane skupine poslodavaca su:

* poslodavci koji obavljaju gospodarsku djelatnost te zapošljavaju do 10 radnika

* svi poslodavci neovisno o djelatnosti, a koji obavljaju gospodarsku djelatnost te zapošljavaju do 10 radnika i koji ne mogu obavljati djelatnost sukladno Odlukama Stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave) ili kojima je na bilo koji način ograničen rad Odlukama Stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave).

Ciljane skupine radnika su radnici zaposleni kod poslodavaca iz ciljane skupine poslodavaca odnosno svi osiguranici kod predmetnog poslodavca (bez obzira je li radnik na određeno ili neodređeno, radi li se o građanima RH, EU ili trećih zemalja, rade li u punom ili nepunom radnom vremenu ili imaju neki od statusa poput samohranog roditelja, hrvatskog branitelja i upućenog radnika) te radnici zaposleni u podružnicama predstavništva stranih tvrtki u Republici Hrvatskoj.

Ciljana skupina radnika ne uključuje:

- Umirovljenike

- Strane radnike iz trećih zemalja kojima je prestala važiti dozvola za boravak i rad.

Ukoliko više poslovnih subjekata koji pojedinačno zapošljavaju manje od 10 radnika, a svi poslovni subjekti zajedno imaju više od 10 zaposlenih radnika, imaju istog osnivača/suvlasnika potpora se neće odobriti, ukoliko suvlasnici imaju više od 25% vlasništva u pojedinom poslovnom subjektu.

Detalje možete vidjeti na poveznici:

https://mjera-orm.hzz.hr/potpora-ocuvanje-radnih-mjesta-mikropoduzetnici-rujan-prosinac/

 

 

 

UPUTA ZA ISPLATU MINIMALNIH NAGRADA UČENICIMA ZA ŠKOLSKU GODINU 2020/2021.

E-mail Ispis

Sukladno članku 5. Ugovora o naukovanju iz Pravilnika o minimalnim uvjetima za ugovore o naukovanju („Narodne novine“ br. 63/14) osnovica za mjesečnu nagradu učeniku je: u prvoj godini 10%, u drugoj godini 20% te u trećoj godini 25% prosječne neto plate ostvarene u prethodnoj godini u gospodarstvu Republike Hrvatske.

Prosječna neto plaća u Republici Hrvatskoj u 2019.g. godini je iznosila 6.457,00 kn.

I. GODINA PRAKTIČNE NASTAVE I VJEŽBI NAUKOVANJA

Prema nastavnom planu i programu učenik u prvoj godini mora realizirati najmanje 560 sati praktične nastave i vježbi naukovanja. Naknada po satu iznosi 3,73 kn sukladno prosječnom broju sati rad u mjesecu te propisanoj visini naknade.

Naknada učeniku za prvu godinu ukupno iznosi: 560 sati x 3,73 kn = 2.088,80 kuna.

II. GODINA PRAKTIČNE NASTAVE I VJEŽBI NAUKOVANJA

Prema nastavnom planu i programu učenik u drugoj godini mora realizirati najmanje 630 sati praktične nastave i vježbi naukovanja. Naknada po satu iznosi 7,46 kn sukladno prosječnom broju sati rada u jednom mjesecu te propisanoj visini naknade.

Naknada učeniku za drugu godinu ukupno iznosi: 630 sati x 7,46 kn = 4.699,80 kuna.

III. GODINA PRAKTIČNE NASTAVE I VJEŽBI NAUKOVANJA

Prema nastavnom planu i programu učenik u trećoj godini mora realizirati najmanje 640 sati praktične nastave i vježbi naukovanja. Naknada po satu iznosi 9,32 kn sukladno prosječnom broju sati rada u jednom mjesecu te propisanoj visini naknade.

Naknada učeniku za drugu godinu ukupno iznosi: 640 sati x 9,32 kn = 5.964,80 kuna.

Napomena: Nagrada učeniku može iznositi i više od propisane minimalne nagrade učenicima za školsku godinu 2020/2021.

 

Najniža osnovna plaća u graditeljstvu od 1. rujna 2020.

E-mail Ispis

Kolektivni ugovor o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo od 25. rujna 2015. - druge izmjene i dopune objavljen je u Narodnim novinama br. 93/20., u primjeni je od 07. srpnja 2020. godine.

Određena je najniža osnovna plaća za najjednostavnije poslove i utvrđuje se počev od 1. rujna 2020. (obračun za rujan, u pravilu isplata u listopadu) u mjesečnom iznosu 4.200,00 kuna.

Za opširnije informacije u nastavku je poveznica za:

Kolektivni ugovor za graditeljstvo NN 92/20  (pročišćeni tekst) : https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_08_93_1778.html

 

 
 • «
 •  Početak 
 •  « 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  » 
 •  Kraj 
 • »


Stranica 1 od 9

Važni linkovi

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

Videozapisi - prezentacije obrtničkih zanimanja i tradicijski obrti i vještine

KATALOZI

Baner
Baner
Baner