OKKZZ.HR

  • Povećaj slova
  • Resetiraj
  • Smanji slova
Naslovna Bedekovčina
Bedekovčina

Obnavljanje suglasnosti za obavljanje djelatnosti građenja

E-mail Ispis

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja obavještava izvođače da suglasnosti za obavljanje djelatnosti građenja koje su izdane u 2007. godini uskoro prestaju važiti te da će se brisati iz registra izdanih suglasnosti koji se vodi na službenim web stranicama Ministarstva (www.mgipu.hr).

Više...
 

Nove mjere reprogramiranja neplaćenog poreznog duga

E-mail Ispis

ZAKON O MJERAMA NATPLATE POREZNOG DUGA UZROKOVANOG GOSPODARSKOM KRIZOM

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posebnoj mjeri naplate poreznog duga uzrokovanog krizom objavljen je u Narodnom novinama 25/2012, a stupio je na snagu 28. 02. 2012.

 Ovim Zakonom se uređuju uvjeti, način i postupak naplate dospjelog i nenaplaćenog, odnosno neplaćenog poreznog duga nastao sa stanjem na dan 31. 01. 2012., a koji se sastoji od glavnice i kamate, nastalih na osnovi:

  • poreza – porez na dobitak, porez na dohodak, PDV, porez na promet nekretnina, PDV pri uvozu;
  • carina;
  • trošarina;
  • doprinosa:

₋         doprinosa za mirovinsko osiguranje, osim doprinosa za mirovinskog osiguranje za starost na temelju individualne kapitalizirane štednje,

₋         doprinosa za zdravstveno osiguranje, doprinosa za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu, te doprinosa za zdravstveno osiguranje u slučaju nezaposlenosti.

Ne odnosi se na:

  • doprinos za mirovinsko osiguranje za starost na temelju individualne kapitalizirane štednje, a koji se uplaćuje u korist posebnog računa REGOS-a na broj 1001005-1700036001, 
  • te duga za javna davanja s osnove lokalnih poreza, spomeničke rente, doprinosa Hrvatskoj obrtničkoj komori, doprinosa i članarina Hrvatskoj gospodarskoj komori, članarina turističkim zajednicama, novčanih kazni i pristojbi.

Više...
 

Registracija subjekata koji posluju s hranom

E-mail Ispis

Svi caffe barovi koji imaju dozvolu za  pušenje moraju biti upisani u Upisnik subjekta Ministarstva zdravlja. Obratiti pažnju na dokument u prilogu.

Attachments:
Download this file (126-780-972-18-2012 Tumacenje ministarstva Caffe barovi_Registar subj_koji_posl_)Tumačenje ministarstva[ ]1337 Kb
 

Informatička edukacija obrtnika UO Bedekovčina

E-mail Ispis

Udruženje obrtnika Bedekovčina u toku 2011. godine prijavilo se  za projekt Ministarstva rada i poduzetništva RH „Informatičko obrazovanje obrtnika „ za 2011.godinu i Udruženju su  odobrena financijska sredstva za financiranje navedenog. Nakon skupljenih prijava, dana 10. listopada krenulo se u realizaciju informatičke obuke obrtnika UO Bedekovčina. Informatičku edukaciju provodi obrt MIKROBIT  INFORMATIKA, iz Krapine. U informatičku edukaciju uključeno je 8 polaznika, obrtnika iz UO Bedekovčina, a edukacija se održava u prostorijama Udruženja obrtnika Bedekovčina, Stjepana Radića 1.

 

Informatičko obrazovanje obrtnika

E-mail Ispis

Obrtnička komora Krapinsko-zagorske županije dana 12. rujna započela je s realizacijom informatičke obuke obrtnika Obrtničke komore Krapinsko-zagorske županije. U informatičku edukaciju uključeno je 8 polaznika u prvoj grupi od 12.09.2011. do 23.09.2011. i 8 polaznika u drugoj grupi od 26.09.2011. do 07.10.2011.godine, edukacija će se održavati od 16,00 do 20,00 sati u prostorima Udruženja obrtnika Bedekovčina.

Udruženje obrtnika Bedekovčina također se je uključilo u Projekt Ministarstva gospodarstva rada i poduzetništva RH za "Informatičko obrazovanje obrtnika" i dobilo financijska sredstva kojima je omogućena edukacija za 8 polaznika iz Udruženja obrntika Bedekovčina, a biti će realizirana od 10.10.2011. g. do 21.10.2011.godine.

 


Stranica 18 od 18

Važni linkovi

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

Videozapisi - prezentacije obrtničkih zanimanja i tradicijski obrti i vještine

KATALOZI

Baner
Baner
Baner