OKKZZ.HR

  • Povećaj slova
  • Resetiraj
  • Smanji slova
Naslovna Obrazovanje Naknada naučnicima

NAKNADA NAUČNICIMA ZA ŠK.G. 2018./19.

E-mail Ispis

Temeljem Ugovora o naukovanju čl. 5. obrtnik ili pravna osoba se obavezuju da će se tijekom naukovanja naučniku isplaćivati mjesečna nagrada i to: u prvoj godini naukovanja 15%, u drugoj godini 20%, u trećoj godini 25% prosječne neto plaće ostvarene u prethodnoj godini u gospodarstvu Republike Hrvatske. Nagrada se isplaćuje za ostvareno radno vrijeme na praktičnom dijelu naukovanja za određenu godinu naukovanja.

POREZNO OSLOBOĐENJE ZA NAKNADE ZA NAUČNIKE

Osim potpora Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, za obrte i tvrtke koje primaju učenike na naukovanje i isplaćuju im naknadu/nagradu temeljem Ugovora o naukovanju postoji mogućnost poreznog oslobođenja na temelju Zakona o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu prema čijim se odredbama osnovica za izračun poreza na dobit i poreza na dohodak od samostalnog rada može sniziti ako poslodavac priloži dokaz o isplatama naknade naučniku:

- obrtnik ili poduzetnik kod kojega su na praktičnoj nastavi i vježbama naukovanja jedan do tri učenika može poreznu osnovicu ili dohodak od samostalne djelatnosti iz stavka 1. članka 6. Zakona o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu umanjiti za 5%;

- obrtnik ili poduzetnik kod kojeg je na praktičnoj nastavi i vježbama naukovanja više od tri učenika može postotak umanjenja porezne osnovice ili dohotka od samostalne djelatnosti povećati za jedan postotni bod po svakom učeniku, a najviše do 15% porezne osnovice ili dohotka od samostalne djelatnosti; iznos umanjenja osnovice poreza na dobit ili dohotka od samostalne djelatnosti ne može biti veći od godišnjeg neoporezivog iznosa nagrada učenicima za vrijeme izvođenja praktične nastave i vježbi naukovanja po svakom učeniku.

Zahtjev za dobivanje državne potpore za obrazovanje i osposobljavanje predaje se sa zahtjevom za povrat poreza za prethodnu kalendarsku godinu.

UPUTA ZA ISPLATU MINIMALNIH NAGRADA UČENICIMA ZA ŠKOLSKU GODINU 2018./2019. - OPŠIRNIJE U NASTAVKU

 

Sukladno članku 5. Ugovora o naukovanju iz Pravilnika o minimalnim uvjetima za ugovore o naukovanju („Narodne novine“, broj 63/14) osnovica za mjesečnu nagradu učeniku je: u prvoj godini 10%, u drugoj godini 20% te u trećoj godini 25% prosječne neto plaće ostvarene u prethodnoj godini u gospodarstvu Republike Hrvatske.

Prosječna neto plaća u Republici Hrvatskoj u 2017. godini je iznosila 5.985,00 kuna.

I. GODINA PRAKTIČNE NASTAVE I VJEŽBI NAUKOVANJA

-          Prema nastavnom planu i programu učenik u prvoj godini mora realizirati najmanje 560 sati praktične nastave i vježbi naukovanja.

-          Naknada po satu iznosi 3,46 kuna sukladno prosječnom broju sati  rada u jednom mjesecu te propisanoj visini naknade.

-          Naknada učeniku za prvu godinu ukupno iznosi: 560 sati x 3,46 kn= 1.937,60 kuna.

II. GODINA PRAKTIČNE NASTAVE I VJEŽBI NAUKOVANJA

-          Prema nastavnom planu i programu učenik u drugoj godini mora realizirati najmanje 630 sati praktične nastave i vježbi naukovanja.

-          Naknada po satu iznosi 6,92 kuna sukladno prosječnom broju sati  rada u jednom mjesecu te propisanoj visini naknade.

-          Naknada učeniku za drugu godinu ukupno iznosi: 630 sati x 6,92 kn= 4.359,60 kuna.

III. GODINA PRAKTIČNE NASTAVE I VJEŽBI NAUKOVANJA

-          Prema nastavnom planu i programu učenik u trećoj godini mora realizirati najmanje 640 sati praktične nastave i vježbi naukovanja.

-          Naknada po satu iznosi 8,65 kuna sukladno prosječnom broju sati  rada u jednom mjesecu te propisanoj visini naknade.

-          Naknada učeniku za treću godinu ukupno iznosi: 640 sati x 8,65 kn= 5.536,00 kuna.

 

NAPOMENA: Nagrada učeniku može iznositi i više od propisane minimalne

nagrade učenicima za školsku godinu 2018./2019.

 

Važni linkovi

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

Videozapisi - prezentacije obrtničkih zanimanja i tradicijski obrti i vještine

KATALOZI

Baner
Baner
Baner