OKKZZ.HR

  • Povećaj slova
  • Resetiraj
  • Smanji slova

Novine u Zakonu o fiskalizaciji u prometu gotovinom

E-mail Ispis PDF

Aktualna porezna reforma uz izmjene nekoliko poreznih zakona donijela je i Zakon o izmjenama i dopunama zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom.

Na inicijativu Hrvatske obrtničke komore produljen rok za popravak naplatnog uređaja određen predmetnim Zakonom s dva radna dana na pet radnih dana, što će sigurno djelomično olakšati poslovanje obrtnika.

Druga promjena odnosi se na isticanje obavijesti na pratećim dokumentima čemu seHOK snažno protivio, budući da se radi o dodatnom administrativnom opterećenju. To znači da će obveznik fiskalizacije pri izradi ponude u istu morati umetnuti tekst OVO NIJE FISKALZIRANI RAČUN. HOK je ponudio rješenje da na svakom fiskaliziranom računu stoji OVO JE FISKALIZIRANI RAČUN, ali isto nije prihvaćeno. Svakako obratite pažnju na navedenu promjenu.

Navedene odredbe primjenjuju se od 1. siječnja 2019., dok se neke zbog potrebne prilagode primjenjuju tek od 2021. godine. U nastavku donosimo popis najznačajnijih novosti u ovom Zakonu:

-        Produljenje roka kod prestanka rada uređaja – ako dođe do potpunog prestanka rada naplatnog uređaja bio je zadan rok od dva dana za ponovnu uspostavu rada. Sada se produljuje navedeni rok na pet dana. Taj rok vrijedi i za obvezu dostavljanja Poreznoj upravi svih izdanih računa, a po primitku JIR-a ostaje obveza njegovog upisa na izdanim računima. Početak primjene je od 1. siječnja 2019. godine.

-        Isticanje obavijesti na pratećim dokumentima – ako obveznik fiskalizacije iz bilo kojeg razloga prije izdavanja računa izdaje dokument s podacima o plaćanju, dužan je na takvom dokumentu vidno ispisati napomenu „OVO NIJE FISKALIZIRANI RAČUN“. U slučaju nepoštivanja ove odredbe od strane fizičke osobe obrtnika predviđena je kazna od 30.000,00 do 300.000,00 kuna. Početak primjene je od 1. siječnja 2019.

-        Novi obveznici fiskaliazcije – proširuje se obveza fiskalizacije na obveznike koji obavljaju prodaju putem samoposlužnih uređaja, a koji su do sada bili izuzeti od obveze fiskalizacije i izdavanja računa. Postupak fiskalizacije će se provoditi i kod prodaje putem samoposlužnih uređaja, ali na način da se ne zahtijeva izdavanje računa već se propisuje obveza fiskalizacije podatka o prodaji iz samoposlužnog uređaja. Znači fiskalizacija prodaje putem samoposlužnog uređaja ne znači izdavanje fiskaliziranog računa kupcu već prijavu prodane robe ili usluge putem samoposlužnog uređaja, a ova prijava će se odvijati putem instaliranog softvera na samoposlužnom uređaju i elektroničkog sustava Porezne uprave. Zbog potrebe prilagodbe automata novim uvjetima prodaje ova će se promjena početi primjenjivati od 1. siječnja 2021. Za neprovođenje postupka fiskalizacije u skladu s odredbama Zakona o fiskalizaciji i ovim će se obveznicima moći izreći privremena zab

 

 

Objavljen poziv na dostavu projektnih prijedloga " Inovacije novosnovanih MSP-ova - II faza "

E-mail Ispis PDF

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Inovacije novoosnovanih MSP-ova - II faza”, namijenjen mikro, malim i srednjim poduzećima.

Ovim Pozivom poduzetnicima će se dodjeljivati potpora za poticanje novoosnovanih MSP-ova za uspješno lansiranje proizvoda i usluga s potencijalom rasta i izvoza koji su novi na tržištu, s naglaskom na radikalne inovacije i znatno poboljšanje u komercijalizaciji proizvoda i usluga.

Bespovratna sredstva dodjeljivat će putem trajno otvorenog Poziva s rokom za podnošenje projektnih prijedloga od 15. veljače 2019. od 11:00:00 sati do 29. lipnja 2020. godine do 11:00:00 sati, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava, u ukupnoj vrijednosti od 150.000.000,00 kuna. Projektni prijedlozi podnose se elektronički, putem sustava eFondovi.

Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 150.000,00 kuna po pojedinom projektnom prijedlogu, a ukupna potpora po pojedinom projektnom prijedlogu ne može prijeći prag od 1.400.000,00 kuna.

Potpore se mogu dodijeliti uz uvjet da su poštovana ograničenja vezana za pragove dodjele potpore male vrijednosti utvrđena u članku 3. de minimis Uredbe. U slučaju da traženim iznosom potpore prijavitelj prelazi gornje granice za dodjelu de minimis potpore, neće biti moguća dodjela bespovratnih sredstava putem ovog Poziva.

Intenzitet potpore

  • do 85% prihvatljivih troškova financirat će se prihvatljivim prijaviteljima sukladno Uputama za prijavitelje.

Bespovratna sredstva dodjeljuju se putem OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Natječajnu dokumentaciju možete pronaći ovdje.

Izvor: https://www.mingo.hr/page/objavljen-poziv-na-dostavu-projektnih-prijedloga-inovacije-novoosnovanih-msp-ova-ii-faza

 

 

Doprinos za zdrastveno osiguranje ostaje 7,5 %

E-mail Ispis PDF

Za osobe koje ostvaruju primitke po osnovi drugog dohotka ili obavljaju drugu djelatnost, doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje i dalje će se obračunavati po sniženoj stopi od 7,5%

Stupanjem na snagu novog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima (NN 106/18 ) 01. siječnja 2019. godine stopa doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje povećava s 15% na 16,5%.

Osobe koje ostvaruju primitke po osnovi drugog dohotka ili obavljaju drugu djelatnost i dalje će doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje obračunavati po sniženoj stopi od 7,5%. Budući da ne dolazi do promjene članka 14. stavka 2. Zakona o doprinosima, obračunska stopa doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje ostaje nepromijenjena za navedenu kategoriju poreznih obveznika.

Također, bitno je izvijestiti da unatoč velikom uloženom trudu Hrvatske obrtničke komore po pitanju ukidanja obveze obrtnika za dostavu JOPPD obrasca za obračun obveznih doprinosa, navedeno ostaje nepromijenjeno.

Službenim očitovanjem Porezne uprave navodi se da ukidanje obveze obrtnika za dostavu JOPPD obrazaca za obračun obveznih doprinosa nije planirano, budući da je cilj uvođenja obveze samoutvrđivanja doprinosa za obveznike bio potaknuti ih na dobrovoljno ispunjavanje zakonskih obveza. Stajalište je Porezne uprave da propisane obveze ne predstavljaju dodatan teret za obveznike. Hrvatska obrtnička komora i dalje će inzistirati da se ta obveza obrtnicima regulira na primjereniji način.

 

 

Obvezni postupci obveznika prilikom promjene stope PDV-a

E-mail Ispis PDF

Novim Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o PDV-u (Narodne novine 106/2018) koji se primjenjuje od 1.siječnja 2019. došlo je do promjene stopa PDV-a s 25% na 13% za određena dobra i usluge.

Tako se stopa PDV-a od 13 % od 1. siječnja 2019. godine primjenjuje na m) isporuku živih životinja: goveda, svinja, ovaca, koza, konja, magaraca, domaće peradi, kunića i zečeva n) isporuka rashlađenog mesa i jestivih klaoničkih proizvoda od: goveda, svinja, ovaca, koza, konja, magaraca, domaće peradi, kunića i zečeva o) isporuku svježih ili rashlađenih kobasica i sličnih proizvoda, od mesa, mesnih klaoničkih proizvoda ili krvi p) isporuku žive ribe r) isporuku svježe ili rashlađene ribe, mekušaca i ostalih vodenih beskralježnjaka s) isporuku svježih ili rashlađenih rakova: jastozi, hlapovi, škampi, kozice t) isporuku svježeg ili rashlađenog povrća, korijena i gomolja u) isporuku svježeg i suhog voća i orašastih plodova v)isporuku svježih jaja peradi, u ljusci z) usluge i povezana autorska prava pisaca, skladatelja i umjetnika izvođača koji su članovi odgovarajućih organizacija za kolektivno ostvarivanje prava koje obavljaju tu djelatnost po posebnim propisima iz područja autorskog i srodnih prava te uz prethodno odobrenje središnjeg državnog tijela nadležnog za intelektualno vlasništvo. Osim navedenih dobara, stopa PDV-a od 13 % primjenjivat će se i na dječje pelene, u skladu s čl. 38. st. 3. t. d) Zakona o PDV-u.

Na koja dobra će se primijeniti snižena stopa PDVa od 13 %, bit će detaljnije objašnjeno u Pravilniku o PDV-u koji će se donijeti u roku od 90 dana.

Nova maloprodajna cijena proizvoda kod promjene stope PDV-a s 25% na 13% dobije se množenjem stare maloprodajne cijene s preračunatom stopom PDV-a (0,904).

Stara MPC  X 0,904 = Nova MPC

 

Ažurirano Petak, 28 Prosinac 2018 07:43 Više...
 

Smanjeni iznos tarifnih stavki za prijenos i distribuciju elek. energije za poduzetništvo u 2019. g.

E-mail Ispis PDF

Procjenom HERA (Hrvatska energetska regulatorna agencija) da u ovom trenutku efekt smanjenja prihoda od tarifnih stavki treba prioritetno usmjeriti u korist industrijskih kupaca električne energije (poduzetništva), koji su usporednom analizom na razini EU i regije identificirani kao korisnici hrvatskog elektroenergetskog sustava koji plaćaju neproporcionalno visoke mrežarine (naknade za prijenos i distribuciju).

Isto tako procijenjeno je da efekt smanjenja prihoda od tarifnih stavki neće utjecati na investicijsku sposobnost HOPS-a i HEP-ODS-a - jer usprkos efektivnom smanjenju planskih prihoda planirani novčani tijek oba operatora ostaje pozitivan te oba operatora ostvaruju dobit iz poslovanja.

Ažurirano Petak, 28 Prosinac 2018 07:27 Više...
 


Stranica 8 od 336

Važni linkovi

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

Videozapisi - prezentacije obrtničkih zanimanja i tradicijski obrti i vještine

KATALOZI

Baner
Baner
Baner

Tko je online

Trenutno aktivnih Gostiju: 20